Vochtoverlast

Woonadvies Dordt

 

Vochtoverlast

 

Dordrecht is gebouwd op een ondergrond van veen- en kleilagen. Dat maakt dat de in de ondergrond vaak vocht en water zit tot vlak onder de woning. Dit kan bijzondere gevolgen hebben voor de woning.

Woningen kunnen hierdoor extreem vochtige kruipruimtes hebben. Het gevaar bestaat dat de relatief warme en zeer vochtige lucht uit zulke kruipruimtes de woning binnen wordt gezogen. Met name wanneer een woning een systeem van mechanische ventilatie heeft. Extreem vochtige lucht stroomt dan bijvoorbeeld langs een kruipruimteluik of langs leidingdoorvoeren de woning binnen.

Dat kan in de woning leiden tot vaak voorkomende condensatie op ramen en muren en daardoor schimmel veroorzaken en dus een ongezonde binnenlucht.

Dit speelt met name ook in woningen met een mechanische ventilatie, die vanaf de 70-er jaren zijn gebouwd.

 

Rookproef en onderzoek

Via het Infopunt Wonen zijn de afgelopen jaren een aantal van dergelijke klachten binnengekomen, die door de verhuurder niet werden onderkend.

Door een rookpatroon af te steken in de kruipruimte, valt al gauw te constateren of er luchtlekken zijn tussen de kruipruimte en de woning.

Door deze klachten voor te leggen aan de Geschillencommissie voor woningcorporaties of aan de Huurcommissie (als 'ernstig gebrek' dat leidt tot huurverlaging totdat het gebrek is opgelost), zijn verhuurders gedwongen om dergelijke klachten diepgaander te onderzoeken, onder meer door landurige metingen uit te laten voeren van temperatuur en vochtigheid.

 

Gezamenlijke aanpak

Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat sprake is van een structureel probleem, kan dit ertoe leiden dat bewoners van de betreffende complexen met hun verhuurder in overleg gaan om een gezamenlijke aanpak af te spreken. Bewonersondersteuning kan daarbij onderteuning leveren.

 

 

Dordrecht