SERVICEPUNT VvE's

Woonadvies Dordt

 

Servicepunt VvE's Dordrecht

sterke en zelfstandige Verenigingen van Eigenaren

 

VvE's zijn organisaties van eigenaar-bewoners die zich inspannen om samen hun appartementengebouw, en soms ook een stukje woonomgeving, te beheren en in een goede staat te houden. Het bestuur bestaat over het algemeen uit enkele eigenaren die zich als vrijwilliger inzetten. Zij doen veel zelf, maar hebben niet altijd op alle onderdelen voldoende ervaring. Daarom kan informatie, advies of kort durende begeleiding handig zijn. Daarvoor kunnen ze terecht bij Servicepunt VvE's Dordrecht.

 

Appartementeigenaar en lid van de VvE

Het beheer en onderhoud van het appartementencomplex is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 'Vereniging van Eigenaren' en is wettelijk geregeld. Elke eigenaar van een appartement is daarom automatisch lid van zijn VvE en deelt het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het beheer met de andere eigenaren van het complex. Een VvE heeft een bestuur van enkele eigenaren die zich daarvoor vrijwillig inzetten.

 

Servicepunt VvE's is een vraagbaak voor besturen van VvE's. Maar ook voor individuele eigenaren die vragen hebben over het werk van de VvE. Als er nog geen actief bestuur is, helpen we je graag met het opstarten ervan. Het Servicepunt is er ook voor VvE-besturen die een stap vooruit willen zetten en daarbij informatie of begeleiding kunnen gebruiken.

 

Het Servicepunt VvE’s werkt in opdracht van de gemeente Dordrecht. Deze ondersteuning is daarom gratis.

De gemeente wil namelijk bevorderen dat VvE’s goed en zelfstandig kunnen functioneren. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan de goede kwaliteit vanDordtse wijken en wordt verpaupering voorkomen.

 

Veel voorkomende vragen

VvE’s in Dordrecht

 

In Dordrecht is één op de drie meergezins-woningen onderdeel van een VvE.

De helft van de appartementen in Dordrecht wordt bewoond door de eigenaar, de andere helft is eigendom van grote en kleine verhuurders.

Dordrecht kent maar liefst 540 VvE’s, waarvan de helft bestaat uit kleine VvE’s van een beneden- en bovenwoning van vóór de oorlog. Rond de zestiger jaren zijn veel VvE’s ontstaan in de portiekflats, zoals op de Staart of in Crabbehof. De andere VvE’s kwamen later tot stand in de galerij- en terrasflats van Sterrenburg. De laatste jaren zit het appartementensegment weer in de lift door nieuwbouw van vaak luxe appartementen, maar ook door de verkoop van flat- en ééngezinswoningen door woningcorporaties in VvE-verband.

Veel VvE’s functioneren al naar behoren.

Maar soms hebben eigenaren zo hun twijfels of weten ze dat het beheer niet optimaal is en vragen zij zich af:

  • Is het niet hoog tijd dat er een VvE vergadering uitgeschreven wordt?
  • Wordt er wel voldoende gespaard om de oude installaties op tijd te kunnen vervangen?
  • Is de VvE -kas wel in goede handen?
  • Hoe maak je een goed overzicht van de noodzakelijke investeringen de komende jaren?
  • Hoe krijgen we onze VvE weer actief?
  • Kunnen we iemand inhuren om het klachtenonderhoud voor ons uit te voeren en de financiele administratie bij te houden?
  • Hoe vinden we een goede administrateur als we dat niet zelf willen doen?
  • Kan een eigenaar die overlast bezorgt ook door de VvE aangepakt worden?

 

Dit zijn voorbeelden van vaak voorkomende vragen waar sommige VvE’s maar moeilijk uitkomen. En als de oplossing te lang op zich laat wachten kan dat vervelende gevolgen hebben.

 

Reservefonds verplicht

VvE’s zijn verplicht om maandelijks bijdragen in een reservefonds te sparen waarmee de noodzakelijke grote uitgaven kunnen worden bekostigd voor vervangingen, modernisering en groot onderhoud. In 2016 zijn de wettelijke eisen aangescherpt voor de maandelijkse storting in het reservefonds van VvE's. Bij verkoop van een appartement moet de notaris aan de de koper melden hoe groot het fonds is. Het bestuur moet aan de notaris dus altijd een actueel beeld kunnen leveren.

 

De dienstverlening van het Servicepunt VvE’s

Servicepunt VvE’s geeft antwoord en advies over de VvE-organisatie, bouwkundig onderhoud en financieel beheer. Als dat zinvol is leveren we begeleiding en korte trainingen aan VvE’s, die daar behoefte aan hebben, om hun functioneren te verbeteren.

Het Servicepunt kan ook bijeenkomsten organiseren waar meerdere VvE’s nuttige ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld VvE's uit één gebied, of van hetzelfde type.

Eventueel kan het Servicepunt je ook doorverwijzen naar juridische of bouwkundige specialisten of belangenorganisaties.

 

Dordrecht